Vejledning for administratorer

Enhver fikser kan være administrator af bookingsystemet. Dette kan dog begrænses så det kun er fikseren “supervisor”, der har lov til at arbejde med de administrative dele.

Administratoren opretter fiksere, kategorier, tekst til systemets informations-bokse samt de grundlæggende begrænsninger som fx den almindelige åbningstid, bookingintervallernes længde og antal fiksere, der kan være til stede samtidigt.

Administratorens opgaver gemmer sig under menupunktet Administration.

I gruppen Fiksere kan du oprette og slette loginnavne til fiksere. Brug navne som svarer til de I har aftalt af hensyn til overholdelse af persondatapolitikken (GDPR), fx kun fornavne eller opdigtede navne, men det er en god idé at sørge for at navnet afspejler om den pågældende fikser arbejder med syning, skruetrækker, softwarekonfiguration eller hvordan I nu synes at jeres typiske arbejdsområder kan opdeles.

Når du klikker på [Opret fikser] får du mulighed for at indtaste brugernavn, kodeord, rigtigt navn og email-adresse, men p.t. bruges email-adressen ikke til noget og det rigtige navn vises kun for administratoren.

I gruppen Kategorier kan du oprette, rette og slette kategorier og tilhørende beskrivelser. Kategorierne tjener til at brugerne kan vælge et tidsinterval, hvor der er en ledig fikser, som kan håndtere den pågældende kategori og kategoribeskrivelserne kan bruges til at hjælpe brugerne med at forstå, hvilke opgaver de kan komme med.

Gruppen Konfiguration består af to ting: Dels vedligehold af de tekster, som vises i bookingsystemet til støtte for brugere, fiksere og administratorer og dels nogle få parametre, der bestemmer, hvordan systemet fungerer.

Systemet viser en tekstboks med information øverst på hver af siderne til booking, til fiksere og til administrator. Det er et godt sted, at skrive hvad man generelt har aftalt og i øvrigt glemmer hen ad vejen. Informationsboksen på bookingsiden har en ekstra knap […yderligere], der giver mulighed for at vedligeholde en længere tekst som fx kan informere om hele konceptet bag repaircaféer, sikring mod konkurrenceforvridning, ansvar for reparationer, sikring i forhold til persondata m.v.

Resten af konfigurationen vedrører diverse systemparametre: Hvor mange fiksere, der samtidigt kan være på vagt af hensyn til jeres lokalestørrelse, hvornår åbningstiden starter og slutter samt hvor mange minutter I ønsker i hvert bookinginterval. Max antal fiksere er det antal brugerne kan se og som kan være sat af til en opgave. Yderligere fiksere, der tilmelder sig vil blive registreret som suppleanter og de kan kun ses på fikser siden.

Antal minutter kan fx vælges så brugerne ikke har forventninger om at få hjælp i længere tid end angivet, men det kan også være en god idé at vælge længere tid end den gennemsnitlige reparation, så der også er mulighed for at hjælpe folk, der dukker op uden en booking.

Med fluebenet “vis administratorside kun for supervisor” kan man låse den administrative fane, så det kun er brugernavnet supervisor, der har adgang. Så er der ikke tvivl om, hvem der har pillet, hvis noget ser besynderligt ud. Det er en rigtig, rigtig god idé at oprette brugeren/fikseren supervisor inden man sætter og gemmer dette flueben.