Vejledning for fiksere

Bookingsystemets administrator opretter et brugernavn med tilhørende password til dig. Du logger ind med disse oplysninger ved at klikke på knappen [Fikser login] på bookingsiden. Her på din “Fikser side” har du to opgaver: Du skal tilmelde dig til alle de kategorier, som du mener du dækker, når der er repaircafé (det gør du kun én gang) og du skal tilmelde dig på de dage og tider, hvor du deltager med at dække en vagt – det gør du let og hurtigt ved at klikke på knappen [Tilmeld] på de pågældende datoer. Det gør du hver gang, I har aftalt at holde åbent på en ny dato.

Kategorier: Du dækker sandsynligvis flere af de listede kategorier og så skal du tilmelde dig i alle de kategorier, du vil hjælpe indenfor. Der er flere kategorier end bare “hård” og “blød” for at gøre det lettere for brugerne at se, hvad de kan få hjælp til. Og for at i fiksere efterfølgende kan få en oversigt over hvilke typer reparationer, der er tale om.

Husk at trykke på knappen [Tilmeld] for at flytte kategorien op i din liste

Tilmelding til vagter: Klik på den dato I har aftalt at holde åbent. Hvis der allerede er tilmeld fiksere kan du se deres brugernavn i oversigten. Hvis I af hensyn til pladsen i caféen har aftalt et maksimalt antal samtidige fiksere, så vil yderligere fiksere blive registreret som “suppleanter”, så man ved hvem der står klar til at hoppe ind, hvis en af de oprindeligt tilmeldte får forfald. I har muligvis også aftalt at der skal være en tilpas variation af de fiksere, der er på vagt, så hvis der allerede er tilmeldt fx to, der har samme arbejdsområde som dig, så skal du vente med at tilmelde dig, da systemet ikke skelner mellem de forskellige kategorier på dette sted. Når du har tilmeldt dig skifter knappen til [Afmeld] så du kan melde fra, hvis du får et problem.

På vagtplanen kan man også se hvilke opgaver brugerne har meldt ind – med et kort navn.

NB NB: Systemet tildeler fikser ud fra sammenfald mellem fiksernes og brugernes kategorier, så når der begynder at være meldt opgaver ind i et tidsinterval kan det være dig der forventes at udføre en opgave og i tilfælde af forfald skal du informere nogen om, at henstår en opgave, som din suppleant skal tage sig af.